Některá jména přeložená do elfštiny

Adam – Carnicemeno – „Červená hlína“

Adéla - Arnë, Artë – „Vznešená“, „Královská“, „Urozená“

Alena – Mindë – „Věž“

Alex – Atanvarno – „Ochránce lidí“

Alexandra – Atanvarnë – „Ochránkyně lidí“

Alice – Arnostalë – „Vznešený typ“

Anna - Maxë, Maxië – „Milost“

Daniel – Erunámo – „Bůh (je) můj soudce“, „Boží soudce“

David – Meldon – „Milovaný“

Eliška - Eruvérë, Eruvanda – „Bůh (je) má přísaha“, „Boží přísaha“

Filip - Roccondil, Melarocco – „Přítel koní“, „Milovník koní“

Gabriel – Eruner – „Boží muž“

Hana -  Írimë – „Líbezná“

Ilona - Alcë, Alcië – „Parpsek“

Jakub -  Attanóno – „ Druhorozený“

Jan – Erumoico – „Bůh (je) milostivý“, „Milostivý bůh“

Jana - Erumoicë   - „Bůh (je) milostivý, „Milostivý bůh“

Jiří – Cemmótar – „Rolník“

Jitka – Túriel – „Dcera vítězství“

Josef - Eruntano  - „Stvořený bohem“

Julius – Findo – „Vlasatý“

Karel - Mirimo, Mirimon – „Svobodný“

Kateřina - Vendëa, Vénëa – „Cudná“

Klára – Calimë – „Jasná“

Krystian - Laivino, Laivindil – „Křesťan“, „Věřící“, „Přítel víry“

Kristýna – Laivinë – „Křesťanka“, „Věřící“

Lucie - Calië, Calmë, Caldë, Calwen – „Světlá“, „Světlá dívka“

Marcela - Mahtarincë    - „Malá bojovnice“

Marek – Mahtaito – „Bojovný“

Markéta - Marilla, Marillë – „Perla“

Marta - Ostindë, Ostiel – „Hospodyně“, „Dcera domu“

Martina – Mahtiel – „Bojovná“

Matěj - Eruanno, Erunno – „Boží dar“

Michael – Eruvëo – „Podobný bohu“

Michaela – Eruvië – „Podobná bohu“

Milan – Nildon – „Přátelský“

Nikola – Túrelië – „Vítězství lidu“

Ondřej – Poldo – „Statný“

Pavla - Pitye, Tittë – „Malá“

Petr – Sardo – „Skála“

Robert - Alcarcalimo, Alcarinquo – „Slávou ozářený“

Šárka - Oronis, Oroniel – „Hora“, „Návrší“, „Dcera hory“

Šimon -       Laston – „Následující“

Tereza - Turmë, Turmawen    - „Záštita“, „Štítonožka“, „Dívka nosící záštitu“

Václav – Yontalcar – „Více slavný“, „Více slavený“

Věra - Estel, Estellë – „Víra“, „Naděje“

Vojtěch – Hossentulton – „Útěcha vojsku“

Zbyněk – Ahantuon – „Síla zlosti“

 

 
Prosím o strpení,stránečka se upravuje...děkuji